Opinia wydana przez Akademię Medyczną w Poznaniu,

Katedrę i Klinikę Dermatologii

 

Badania, które zostały przeprowadzone, dowiodły brak własności drażniących i alergicznych. Wkładki nasączone odpowiednimi roztworami leków (wyłączna receptura producenta) gwarantuje, jak wynika z opisu farmakopeolnego, działanie przeciwpotne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne. Działanie zmniejszające lub eliminujące całkowicie wwydzielanie potu - usunie tym samym przykry zapach.

WNIOSKI

1. Oceniane wkładki nie powodują drażnienia ani alergizacji skóry.

2. Wyrób może być dopuszczony do obrotu rynkowego.

3. Ze względu na działanie przeciwpotne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwzapalne wkładki ZDROWE STOPY - mają charakter wyrobu zdrowotnego.